treo bým

  1. Khổng Minh

    Thông Báo KỶ LUẬT NHÀ CUNG CẤP DANCHOIGAI85

    Thay mặt BQT, Khổng Minh xin thông báo tới tất cả các member tham gia diễn đàn Kieunuviet về việc kỷ luật nhà cung cấp Danchoigai85 Lý do kỷ luật : - Cung cấp hàng lởm - Để xảy ra tình trạng tráo hàng - Đăng tải e Hằng Nga hoạt động khu Chùa Bộc và Mai Hương Lỗ Nhị hoạt động khu Đình Thôn...
Bên trên Bottom