• KHI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN☆ BẠN PHẢI XÁC NHẬN NICK QUA THƯ GỬI ĐẾN TẠI GMAIL BẠN ĐĂNG KÝ

Promote to feature

It is recommended that you use an image that is at least 300x440 pixels.
Embed a YouTube video directly into the fold by adding the VIDEO ID here.

Excerpt

Bên trên Bottom