EVENT ! DANH SÁCH CÁC E HÀNG DÀNH CHO CÁC CHECKER THAM GIA BÀI THI EVENT NOEL 2020

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Khổng Minh

QUẢN LÝ WEB
Staff member
Tham gia
25/9/16
Bài viết
751
Điểm TT
1,324
Điểm
93
Tuổi
41
Như đã thông báo tại topic https://kieunuviet.info/threads/to-chuc-event-don-noel-2020.15266/
về việc tổ chức Event " NOEL ẤM ÁP CÙNG KIỀU NỮ VIỆT "


DANH SÁCH CÁC E HÀNG ĐỂ CÁC CHECKER LÀM BÀI DỰ THI NHƯ SAU

(><?&^%$><


I - KHU VỰC : ĐÀO TẤN - NGUYỄN KHÁNH TOÀN

1.MIMI MS 7762 - Giá 1000k
https://kieunuviet.info/threads/mimi-ms-7762.14991/

2. BẢO NGỌC MS 2155 - Giá 700k
https://kieunuviet.info/threads/em-miss-bao-ngoc-ms-2155.15761/

3. HUYỀN TRANG MS 1662 - Giá 600k
https://kieunuviet.info/threads/some-huyen-trang-ms-1662.14829/

4. ÁNH DƯƠNG MS 4200 - Giá 700k
https://kieunuviet.info/threads/hanh-moi-anh-duong-ms-4200.15739/

5. HOA TUYẾT MS 9728 - Giá 400k
https://kieunuviet.info/threads/hoa-tuyet-ms9728.15678/

6. MOON2K MS 1263 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/video-moon-2k-ms-1263.15819/

7. THỦY TIÊN MS 6631 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/thuy-tien-ms-6631.14490/

8. NHÃ PHƯƠNG MS 2973 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/new-some-nha-phuong-ms-2973.14828/

9. LY TEEN MS 8569 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/cia-ly-teen-ms-8569.15736/

10. NGỌC MY MS 5565 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/ngoc-my-ms5565.15717/

11. TRÚC LINH MS 5721 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/truc-linh-5721.15050/

12. NGỌC MODO MS 0669 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/huong-tra-ms-0669.15801/

13. BẢO HÂN MS 2643 - Giá 300k
https://kieunuviet.info/threads/bao-han-ms-2634.15808/

14.THANH HẰNG MS 4518 - Giá 400k
https://kieunuviet.info/threads/thanh-hang-ms-4518.15640/

15. HẢI BĂNG 5292 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/hang-moi-hai-bang-ms-5292.15820/

16. MIU MS 8156 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/miu-ms-8156.15243/

17. BẢO TRANG MS 8214 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/bao-trang-ms8214.15925/

18. BÉ MOON2K1 MS 4069 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/be-moon-2k1-ms-4069.15929/

19. NGÂN 98 MS 9570 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/ngan-98-ms-9570.16082/II - KHU VỰC : HOÀNG CẦU - GIẢNG VÕ

1. PHƯƠNG OANH MS 3156 - Giá 1500k
https://kieunuviet.info/threads/phuong-oanh-ms-3156.15785/

2. HUYỀN ANH MS 9965 - Giá 800k
https://kieunuviet.info/threads/truc-dem-huyen-anh-ms-9965.16126/

3.TIỂU DI MS 6886 - Giá 1000k
https://kieunuviet.info/threads/tieu-di-ms-6886.15994

4. THẢO MY MS 9502 - Giá 1000k
https://kieunuviet.info/threads/thao-my-ms-9502.15727/

5. MAI PHƯƠNG MS 8054 - Giá 700k
https://kieunuviet.info/threads/mai-phuong-ms-8054.15744/

6. TRANG LINH MS 1806 - Giá 1000k
https://kieunuviet.info/threads/trang-linh-ms-1806.15699/

7.KHẢ DI MS 6862 - Giá 1000k
https://kieunuviet.info/threads/kha-di-ms-6862.15872/

8. LY LY MS 0826 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/new-moi-ly-ly-ms-0826.15612/

9. THÚY ANH MS 8501 - Giá 1000k
https://kieunuviet.info/threads/new-moi-thuy-anh-ms-8051.16130/

10. LINH LINH MS 8660 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/linh-linh-ms8660.15881/

11. MAI LY MS 7424 - Giá 300k
https://kieunuviet.info/threads/mai-ly-ms-7224.15913/

13. BÉ MÍT MS 7065 - Giá 300k
https://kieunuviet.info/threads/be-mit-ms7065.15909/

14. CAO THÚY ANH MS 4302 - Giá 700k
https://kieunuviet.info/threads/cao-thuy-anh-ms-4302.15921/

15. VY VY MS 8757 - Giá 1000k
https://kieunuviet.info/threads/vy-vy-ms-8757.16069/

16. MINH THƯ MS 7726 - Giá 1000k
https://kieunuviet.info/threads/minh-thu-ms-7726.16004/

17. QUỲNH MIU MS 8949 - Giá 600k
https://kieunuviet.info/threads/new-moi-quynh-miu-ms8949.16026

18. MI VÂN MS 4124 - Giấ 400k
https://kieunuviet.info/threads/mi-van-ms-4124.16090/

19. HẠ VY MS 9516 - Giá 1000k
https://kieunuviet.info/threads/ha-vy-ms-9516.16092/

20. THẢO MY MS 9502 - Giá 1000k
https://kieunuviet.info/threads/thao-my-9502.16136/

21. PHƯƠNG TRINH MS 3578 - Giá 1000k
https://kieunuviet.info/threads/phuong-trinh-ms-3578.15532/


III - KHU VỰC : XÃ ĐÀN - HỒ ĐẮC DI


1. MAYA MS 9131 - Giá 300k
https://kieunuviet.info/threads/lindams-9131.15794/

2. HOA QUỲNH MS 0126 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/hoa-quynhms-0126.15731/

3. BÉ NA MS 1372 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/lo-nhi-cia-truc-dem-be-na-ms-1372.15742/

4. MAI LY MS 2883 - Giá 700k
https://kieunuviet.info/threads/mai-ly-ms2883.15817/

5. KIM LIÊN MS 7105 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/phan-kim-lienms-7105.16010/

6. LAN ANH MS 5594 - Giá 600k
https://kieunuviet.info/threads/lan-anh-ms5594.15816/

7. HUYỀN PARIS MS 3693 - Giá 400K
https://kieunuviet.info/threads/huyen-paris-693-than-dam-dat-ha-thanh.15329/

8. TƯỜNG VI MS 3444 - Giá 300k
https://kieunuviet.info/threads/tuong-vims-3444.15911/

9. THÚY VI MS 0021 - Giá 300k
https://kieunuviet.info/threads/reupthuy-vims-0021.15979/

10. CAO VI MS 6050 - Giá 300k
https://kieunuviet.info/threads/cao-vims-6050.16116

11. ÔNG MỸ LINH MS 4108 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/truc-dem-ong-my-linh-ms-4108-full-sv.15870/

12. TRANG KUN MS 3297 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/trang-kunms-3297.15850/

13. NHƯ THỦY MS 3389 - Giá 300k
https://kieunuviet.info/threads/nhu-thuyms-3389.15851/

14. TRANG ANNA MS 4383 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/trang-annams-4383.15890/

15. NGỌC ANH MS 0720 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/ngoc-anhms-0720.16013/

16. THIÊN KIM MS 4210 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/new-moi-thien-kim-ms-4210.16036/

17. NHƯ Ý MS 0591 - Giá 300k
https://kieunuviet.info/threads/nhu-yms-0591.16065/IV - KHU VỰC : TRẦN DUY HƯNG - NGUYỄN THỊ ĐỊNH - NGÃ TƯ SỞ

1. TRÀ MY MS 9250 - Giá 1000k
https://kieunuviet.info/threads/tra-my-ms-9250.15722/

2. PHƯƠNG LY MS 9476 - Giá 800k
https://kieunuviet.info/threads/phuong-ly-ms-9476.15156/

3. NGỌC TRINH MS 6398 - Giá 800k
https://kieunuviet.info/threads/ngoc-trinh-ms-6398.15404/

4. HUYỀN MY MS 1691 - Giá 700k
https://kieunuviet.info/threads/huyen-my-ms-1691.13898/

5. HÀ PHƯƠNG MS 6537 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/ha-phuong-ms-6537.14692/

6. KIỀU TRINH MS 2665 - Giá 400k
https://kieunuviet.info/threads/kieu-trinh-ms-2665.15810/

7. GÀ CHÍP MS 3742 - Giá 400k
https://kieunuviet.info/threads/ga-chip-ms-3742.15848/

8. QUẾ CHI MS 2974 - Giá 600k
https://kieunuviet.info/threads/que-chi-ms-2974.15658/

9. KAILA MS 3872 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/kaila-ms-3872.15517/

10. NGỌC BĂNG MS 0075 - Giá 600k
https://kieunuviet.info/threads/ngoc-bang-ms-0075.15992/

11. THU HÀ MS 8009 - Giá 400k
https://kieunuviet.info/threads/thu-ha-ms-8009.14961/

12. XUKA MS 1830 - Giá 400k
https://kieunuviet.info/threads/xuka-ms-1830.15847/

13. CÚN BÔNG MS 7664 - Giá 400k
https://kieunuviet.info/threads/cun-bong-ms7664.16085/

14. YẾN CHIBI MS 6773 - Giá 400k
https://kieunuviet.info/threads/yen-chibi-ms6773.15879/

15. PHƯƠNG XINH MS 7317 - Giá 250k
https://kieunuviet.info/threads/phuong-xinh-7317.15424/

16. NGUYỆT ÁNH MS 8361 - Giá 400k
https://kieunuviet.info/threads/nguyet-anh-ms-8361.15142/

17. TIỂU NGỌC MS 4809 - Giá : 350k
https://kieunuviet.info/threads/tieu-ngoc-ms-4809.15255/

18. KIỀU ANH MS 4846 - Giá 350k
https://kieunuviet.info/threads/em-kieu-anh-4846-xin-chao-moi-nguoi-a.14928/

19. THANH TRÀ MS 1134 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/thanh-tra-ms1134.15555/

20. LỆ QUYÊN MS 9694 - Giá 250k
https://kieunuviet.info/threads/e-gai-le-quyen-694-xin-chao-cac-anh-a.14204/

21. HUYỀN MY MS 5238 - Giá 200k
https://kieunuviet.info/threads/huyen-my-ms-5238.14578/

22. HẠ VY MS 9343 - Giá 300k
https://kieunuviet.info/threads/ha-vy-ms9343.15875/

23. PHƯƠNG LINH MS 9138 - Giá 300k
https://kieunuviet.info/threads/phuong-linh-9138-hot-girl-gai-goi.15876/

24. LINH BELL MS 0592 - Giá 700k
https://kieunuviet.info/threads/linh-bell-ms0592.15937/

25. THANH NHÃ MS 5473 - Giá 700k
https://kieunuviet.info/threads/thanh-nha-ms5473.16023/

26. THANH HÀ MS 3945 - Giá 700k
https://kieunuviet.info/threads/thanh-ha-ms-3945.16173/


V. KHU VỰC PHỐ CỔ - ĐẦM TRẤU - PHỐ VỌNG - KIM ĐỒNG

1. MẪN NHI MS 7511 - Giá 1000k
https://kieunuviet.info/threads/man-nhi-511-baby-teen-tuoi-trang-tron.15745/

2. SAM SAM MS 5941 - Giá 1500k
https://kieunuviet.info/threads/sam-sam-ms-5941.15773/

3. HUYỀN LOUIS MS 9868 - Giá 1000k
https://kieunuviet.info/threads/huyen-louis-ms-9868.15795

4. QUỲNH NGÂN MS 1277 - Giá 400k
https://kieunuviet.info/threads/quynh-ngan-ms-1277.15154/

5. HẠNH LAN MS 2130 - Gía 700k
https://kieunuviet.info/threads/hanh-lan-ms-2130.15662/

6. QUỲNH NGỌC MS 4634 - Giá 300k
https://kieunuviet.info/threads/quynh-ngocms-4634.15677/

7. HẠ VY MS 5220 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/ha-vy-ms-5220.15552/

8.TRÀ MY MS 0675 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/tra-my-ms-0675.15540/

9. QUỲNH CHI MS 2495 - Giá 400k
https://kieunuviet.info/threads/quynh-chims-2495.15931/

10. TỐ NHƯ MS 3309 - Giá 500k
https://kieunuviet.info/threads/to-nhu-ms3309.16025/


(><?&^%$><

 

Mr.Came

<b><font color=red>Pool Lầy</font></b>
CHECKER UY TÍN
Tham gia
18/5/18
Bài viết
177
Điểm TT
75
Điểm
28
Tuổi
32
Chỉ có mỗi khu vực ĐT-NKT thôi hả bác @Khổng Minh ơi ?
 

CHÁNH THANH TRA

ĐAO PHỦ KNV
Staff member
Tham gia
31/12/16
Bài viết
439
Điểm TT
588
Điểm
93
check hết được cả hết danh sách trên thì win giải là cái chắc.
Các ae triển khai thôi, lựa chọn trong danh sách trên qdxd
 

vua chịch

New Member
Tham gia
5/9/19
Bài viết
26
Điểm TT
1
Điểm
3
Tuổi
30
chưa thấy bác nào dự thi event nhỉ
 

Bentley

UY TÍN
NHÀ CUNG CẤP
Tham gia
10/3/18
Bài viết
509
Điểm TT
252
Điểm
67
Tuổi
37

Mr.AnonX

THÍCH NHÂN TRẦN
CHECKER UY TÍN
Tham gia
6/8/19
Bài viết
240
Điểm TT
153
Điểm
43
Tuổi
30
Cứ check nhiều là win nhể (<-?>-
 

Mr.AnonX

THÍCH NHÂN TRẦN
CHECKER UY TÍN
Tham gia
6/8/19
Bài viết
240
Điểm TT
153
Điểm
43
Tuổi
30
Tiếc nhỉ, ko có em Tuyết Ngọc của bác Soái.
 

ledot

Nhất dương chỉ
CHECKER UY TÍN
Tham gia
12/10/16
Bài viết
99
Điểm TT
58
Điểm
18
Tuổi
33
Ds các em đã lên nhưng gọi ở khu ĐT NKT có đc em nào đâu
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên Bottom